cây quý hiếm

  • Cây quý hiếm ra hoa sau ba thập kỷ Cây quý hiếm ra hoa sau ba thập kỷ
    Một cây quý hiếm thuộc họ Mộc lan vừa trổ hoa, sau khi xuất hiện trong vườn bách thảo tại Trung Quốc từ 30 năm trước.
  • Bảo tồn 5 loại cây đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng Bảo tồn 5 loại cây đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng
    Theo báo cáo của Chi cục Lâm nghiệp, cây Chai lá cong (Shorea falcata) là loại cây đặc hữu củaViệt Nam và quần thể tự nhiên chỉ còn tìm thấy ở Khánh Hòa. Cây này được xếp ở mức Rất nguy cấp (CR) theo Sách Đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ của thế giới (IUCN).