cây trồng biến đổi gene

  • Ảnh hưởng đáng sợ của cây trồng biến đổi gene Ảnh hưởng đáng sợ của cây trồng biến đổi gene
    Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện, việc nuôi, trồng bằng công nghệ biến đổi gene đang tạo ra các loại siêu cỏ và sinh vật gây hại siêu kháng thuốc trừ sâu.
  • Thiên nhiên nổi loạn chống lại công nghệ sinh học Thiên nhiên nổi loạn chống lại công nghệ sinh học
    Năm 2003, tập đoàn công nghệ sinh học khổng lồ Monsanto đã phát triển một giống ngô biến đổi gene có khả năng kháng sâu đục rễ bằng cách dùng Protein Cry3Bb1, có nguồn gốc từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis (Bt), đưa vào mã di truyền của ngô. Các protein này được cho là có khả năng gây tử vong cho tất cả các loài sâu đục rễ.