cóc mía

  • Vì sao cóc khổng lồ được gọi là cóc mía? Vì sao cóc khổng lồ được gọi là cóc mía?
    Cóc mía là một loài cóc thuộc chi Bufo với trọng lượng lên tới 2,65kg. Với kích thước khổng lồ chúng được coi là loài cóc lớn nhất thế giới.
  • Những kẻ xâm lăng làm thay đổi thế giới Những kẻ xâm lăng làm thay đổi thế giới
    Sự xuất hiện của một sinh vật ngoại lai có thể làm biến đổi hay phá hủy vĩnh viễn quần thể động thực vật bản địa. Lịch sử phát triển tự nhiên đã ghi nhận những cuộc xâm lăng đã vĩnh viễn làm thay đổi bề mặt hành tinh của chúng ta.