côn trùng cổ đại

  • Phát hiện côn trùng cổ đại nhất thế giới Phát hiện côn trùng cổ đại nhất thế giới
    Niên đại của ba xác côn trùng vào khoảng 230 triệu năm, nghĩa là chúng ra đời trong kỷ Tam Điệp và cùng thời với khủng long. Chúng gồm hai con ve bét và một con ruồi. Hai con ve bét rất nhỏ nên quan sát chúng bằng mắt thường là việc rất khó.