công nghệ 3d siêu rẻ

  • Phát minh công nghệ 3D mới siêu rẻ Phát minh công nghệ 3D mới siêu rẻ
    Giáo sư Kenneth Crozier và cựu sinh viên Antony Orth của Đại học Harvard đã phát triển phương pháp tạo ra hình ảnh 3D cực kỳ đơn giản, hiệu quả với chi phí rất thấp.