công nghệ AI

  • Người chết hồi sinh thành… robot Người chết hồi sinh thành… robot
    Cơ quan tang lễ Phoenix và một nhóm khoa học gia Thụy Điển đang kêu gọi tình nguyện viên cho phép tạo ra phiên bản những người thân đã khuất của mình trong hình hài robot.