công nghệ AMOLED

  • Apple đăng ký công nghệ màn hình cuộn Apple đăng ký công nghệ màn hình cuộn
    Nội dung của bằng sáng chế này cho thấy màn hình của iPhone có thể cuộn ra từ bên trong thân máy (bằng kính hoặc một chất liệu trong suốt khác) để bao phủ hoàn toàn bề mặt của máy (cả mặt sau và mặt trước).