công nghệ hồng ngoại

  • Mona Lisa ẩn chứa hai diện mạo? Mona Lisa ẩn chứa hai diện mạo?
    Nhà nghiên cứu nghệ thuật Silvani Vinceti nêu nghi vấn danh họa Leonardo da Vinci đã sử dụng hai người mẫu cho bức tranh Mona Lisa, một nam và một nữ.