công nghệ in sinh học 3d

  • Cách tạo ra nội tạng bằng công nghệ in 3D Cách tạo ra nội tạng bằng công nghệ in 3D
    Hiện tại có hàng trăm ngàn người đang trong danh sách cấy ghép, phải chờ đợi được hiến tặng các cơ quan quan trọng như thận, tim và gan để có thể được cứu sống, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng có sẵn để đáp ứng nhu cầu đó.