công trình khoa học

  • Lò phản ứng hạt nhân thời tiền sử Lò phản ứng hạt nhân thời tiền sử
    Ở Okno nước cộng hòa Gabon là nơi có mỏ Uran nổi tiếng. Tháng 6 năm 1972, một nhà máy chế biến quặng Uran của Pháp vô cùng kinh ngạc khi phát hiện rằng quặng Uran mới nhập về đã có người sử dụng rồi.
  • 12 thành phố cổ nổi tiếng đã biến mất 12 thành phố cổ nổi tiếng đã biến mất
    12 thành phố này từng giữ vai trò là trung tâm văn hóa, xã hội, tâm linh… của loài người trong thế giới cổ đại nhưng ngày nay, chúng chỉ còn là những tàn tích sót lại của một thời huy hoàng.
  • Những thánh địa tôn giáo vĩ đại nhất Những thánh địa tôn giáo vĩ đại nhất
    Những công trình đóng góp vai trò không nhỏ trong mỗi loại hình tôn giáo. Ngoài chức năng tôn giáo của chúng, ngày nay các công trình này còn là những kỳ quan của thế giới.