căn bệnh thế kỷ HIV

  • Phát hiện mới: Cây lá liễu có thể "trị" HIV Phát hiện mới: Cây lá liễu có thể "trị" HIV
    Để tìm vũ khí mới chống căn bệnh thế kỷ HIV-AIDS, các nhà nghiên cứu đã sàng lọc hơn 4.500 chiết xuất thực vật, kết quả phát hiện patentiflorin A, có khả năng ức chế sự sao chép ngược (RT).