cảm biến hình ảnh từ graphen

  • Ghi hình chất lượng cao trong ánh sáng yếu Ghi hình chất lượng cao trong ánh sáng yếu
    Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học kỹ thuật Nanyang (NTU), Singapore đã phát triển thành công loại cảm biến hình ảnh mới từ graphen, hứa hẹn sẽ cải thiện chất lượng ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng thấp.