cảnh báo lũ lụt

  • Tần số lũ lụt sẽ ngày càng tăng do biến đổi khí hậu Tần số lũ lụt sẽ ngày càng tăng do biến đổi khí hậu
    Theo một công trình nghiên cứu đăng tải trên tập san khoa học Biến đổi khí hậu tự nhiên của Anh ra ngày 9/6, sự tiến triển không thể kiểm soát về tình trạng ấm lên trên toàn cầu sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt trên 42% diện tích bề mặt Trái Đất.