cấy ghép tim

  • Những hòn đá đen chạm khắc bí ẩn ở Peru Những hòn đá đen chạm khắc bí ẩn ở Peru
    Những hòn đá đen bóng mô tả ca phẫu thuật não, cấy ghép tim, mổ đẻ, tìm thấy ở Peru có thể là bằng chứng còn sót lại của nền văn minh tiên tiến bị Đại hồng thủy xóa sổ.