cấy tai giả trên người

  • Tái tạo được tai từ tế bào bệnh nhân Tái tạo được tai từ tế bào bệnh nhân
    Những binh sĩ Mỹ bị thương mất tai thường được cấy thay thế tai giả bằng nhựa, nhưng chiếc tai giả này khó sử dụng và dễ hư hỏng, không mang lại cảm giác thật cho người dùng và không thay đổi cùng màu da khi thời tiết thay đổi.