cầu cao nhất thế giới

  • Cầu cao nhất thế giới trên đỉnh Himalaya Cầu cao nhất thế giới trên đỉnh Himalaya
    Các kỹ sư Ấn Độ đang nỗ lực chạy đua với thời gian để hoàn tất cây cầu xe lửa cao nhất thế giới trên dãy núi Himalaya, với dự kiến sẽ cao hơn tháp Eiffel đến 35m khi hoàn tất vào năm 2016.