cỏ chân ngỗng

  • Phát hiện chấn động về 20 loài sinh vật lạ ở Nam Cực Phát hiện chấn động về 20 loài sinh vật lạ ở Nam Cực
    Theo tờ Daily mail, các nhà khoa học Anh đã phát hiện sự sống của khoảng 20 loài sinh vật lạ ở độ sâu hơn 2km ngoài khơi Nam Cực. Những sinh vật này bao gồm nhiều chủng loại, như: cua, bạch tuộc và sao biển. Điểm đặc biệt, theo các nhà khoa học, những loài sinh vật này là hoàn toàn mới mẻ với khoa học vì chúng có thể sống được ở độ sâu và