cỗ máy xây dựng

  • Robot thợ hồ xây một căn nhà chỉ trong 2 ngày Robot thợ hồ xây một căn nhà chỉ trong 2 ngày
    Các kỹ sư tại thành phố Perth (Úc) cho biết họ đã chế tạo thành công một cỗ máy xây dựng có thể hoàn thành khung gạch của một ngôi nhà chỉ trong 2 ngày, nhờ năng suất làm việc cao hơn khoảng 20 lần so với một thợ hồ.