cộng đồng người ở Bắc Cực

  • Sự tuyệt chủng đầy bí ẩn ở Bắc Cực Sự tuyệt chủng đầy bí ẩn ở Bắc Cực
    Cuộc nghiên cứu gene di truyền mới đây đã lần theo dấu vết của "người Hobbit" ở Bắc Cực, trong nỗ lực tìm ra câu trả lời về sự biến mất hoàn toàn của giống người này.