cờ bạc

  • 5 thứ dễ khiến con người nghiện nhất 5 thứ dễ khiến con người nghiện nhất
    Bộ não con người là một tuyệt tác hoàn hảo của tự nhiên, song khi "thiết kế" của tiến hóa bị cuộc sống hiện đại thay đổi, con người sẽ gặp phải 5 thói quen "nghiện ngập" nguy hiểm không kém gì heroin.