cử động mắt

  • Bản chất giấc ngủ Bản chất giấc ngủ
    Năm 1953, Nathaniel Kleitman và người học trò Eugene Aserinsky, Đại học Chicago, phát hiện giấc ngủ được đánh dấu bằng các giai đoạn cử động mắt nhanh, viết tắt là REM trong tiếng Anh. Đó là giấc ngủ REM. Mọi động vật có vú sống trên cạn đều có giấc ngủ REM xen giữa giấc ngủ thường, được g
  • Chữ viết vạch mặt người nói dối Chữ viết vạch mặt người nói dối
    Nếu muốn biết ai đó có nói thật hay nói dối, bạn không nên phân tích ngôn ngữ cơ thể, cử động mắt hay ngôn từ của người ấy. Các nhà khoa học của Đại học Haifa (Israel) khẳng định họ vừa tìm ra cách xác định người nói dối qua chữ viết.