cửa sổ cảm ứng

  • Cửa sổ cảm ứng nhiệt Cửa sổ cảm ứng nhiệt
    Cửa sổ thay đổi màu sắc không phải là phát minh mới. Nhưng cửa sổ cảm ứng với nhiệt độ của môi trường rồi tự điều chỉnh độ trong suốt là sản phẩm độc đáo của hãng RavenBrick.