chân trời sự kiện

  • Vũ trụ có thể được sinh ra từ lỗ đen Vũ trụ có thể được sinh ra từ lỗ đen
    Theo báo cáo của Siegel, thì có một quan điểm chính xác đã được đưa ra, đó là không lẽ nào vụ nổ Big Bang lại không phải là kết quả của một ngôi sao bị hút vào trong lỗ đen, trong một vũ trụ luân phiên, có bốn chiều.