chú chó trung thành

  • Video: Chú chó trung thành nằm lỳ bên mộ chủ Video: Chú chó trung thành nằm lỳ bên mộ chủ
    Khi ngôi nhà của ông Pan được dọn dẹp, con chó đau buồn của ông cũng biến mất. Không biết bằng cách nào đó, chú chó đã tìm được đường đến mộ ông Pan và nằm lỳ bên cạnh ngôi mộ trong suốt 7 ngày.