chăn nuôi gia cầm

  • Nuôi gà nòi lai theo mô hình sinh học Nuôi gà nòi lai theo mô hình sinh học
    Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (KNKN) Kiên Giang vừa phối hợp với các tổ kinh tế kỹ thuật và nông dân xây dựng mô hình nuôi gà nòi lai theo hướng an toàn sinh học với tổng số 3.000 con.
  • Nghệ An mở rộng nuôi gà an toàn sinh học Nghệ An mở rộng nuôi gà an toàn sinh học
    Trung tâm hỗ trợ nông nghiệp nông thôn, thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An), triển khai mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học theo quy trình VietGap trên địa bàn hai xã Nam Thượng và Nam Thanh.