chương trình SATREPS

  • Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong chế biến cao su Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong chế biến cao su
    Ngày 9/1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ của Nhật Bản Masaharu Nakagawa đã đến thăm Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam, đơn vị nghiên cứu dự án “Tạo lập hệ thống vòng cacbon với cao su tự nhiên” nằm trong chương trình SATREPS.