chất ô nhiễm

  • Tìm ra thuốc nhuộm giữ màu vĩnh cửu Tìm ra thuốc nhuộm giữ màu vĩnh cửu
    Việc chia quần áo màu và quần áo trắng khi giặt giũ của các bà nội trợ sẽ không còn cần thiết nữa khi các nhà khoa học đã phát minh ra một loại thuốc nhuộm mới không bao giờ phai.