chất lignin

  • Tại sao giấy cũ lại ngả vàng? Tại sao giấy cũ lại ngả vàng?
    Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy một số cuốn sách cũ sẽ có giấy ngả màu vàng. Bạn nghĩ rằng các cuốn sách ngày xưa có chất liệu giấy màu vàng như vậy?