chất neuropeptide F

  • "Đói" sex,  ruồi giấm quay sang tự kích thích bằng rượu "Đói" sex, ruồi giấm quay sang tự kích thích bằng rượu
    Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Science, các nhà khoa học nói rằng rượu cũng kích thích não của ruồi giấm tương tự như khi chúng được thỏa mãn dục vọng. Lượng chất neuropeptide F trong não của ruồi giấm có được điều khiển bởi hành vi của ruồi.