chế độ ngủ đông

  • Gấu đi WC như thế nào khi ngủ đông? Gấu đi WC như thế nào khi ngủ đông?
    Mỗi khi thu về, gần như tất cả chủng gấu trên thế giới bắt đầu rậm rịch chuẩn bị chỗ trú ẩn để ngủ một giấc thật dài, cho qua đi những cơn lạnh lẽo cắt da thịt lúc đông tới.