chế tạo máu

  • Mưa thủy tinh trên "hành tinh xanh" đặc biệt Mưa thủy tinh trên "hành tinh xanh" đặc biệt
    Lần đầu tiên các nhà thiên văn học có thể khẳng định, màu xanh hiện hữu trên HD189733b, hành tinh nằm cách xa trái đất 63 năm ánh sáng, là màu sắc thực sự, được tạo ra do những trận mưa silicat (thủy tinh) đặc biệt.
  • Chế tạo máu từ da người Chế tạo máu từ da người
    Từ tế bào da, nhóm các nhà khoa học trường Đại học McMaster, Canada đã chế tạo thành công ra máu người.