chế tạo máy giặt bỏ túi

  • Sinh viên chế tạo máy giặt bỏ túi Sinh viên chế tạo máy giặt bỏ túi
    Pu Qingliang - một sinh viên cơ khí 21 tuổi đang học tại Viện Dạy nghề cơ điện Trùng Khánh, Trùng Khánh - nảy ra ý tưởng chế tạo máy giặt gập sau khi người bạn cùng phòng phàn nàn về việc giặt giũ hàng ngày.