chống hải tặc

  • Chống hải tặc bằng công nghệ cao Chống hải tặc bằng công nghệ cao
    Một công ty, tên là Hệ thống An ninh hàng hải quốc tế, đang chào bán một gói phòng thủ đắt đỏ gọi là Hệ thống khiển triton chống hải tặc. Sản phẩm hỗn hợp này sẽ bao gồm mọi thứ, từ nhân viên an ninh theo tàu, hệ thống máy quay đặc biệt, và cả việc dựng lên một bức tường nước cực kỳ hôi thối, theo trang tin Bloomberg.