chợ phiên

  • Khám phá 7 phiên chợ quê nổi tiếng thế giới Khám phá 7 phiên chợ quê nổi tiếng thế giới
    Mặc dù thực phẩm công nghiệp và siêu thị ngày càng có xu hướng bành trướng, nhưng chợ vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Cùng tìm hiểu những khu chợ nổi tiếng thế giới giữa lòng các thành phố hiện đại.