chủng HIV-1

  • Phát hiện thêm chủng HIV mới Phát hiện thêm chủng HIV mới
    Lần đầu tiên trong 19 năm qua, nhóm các nhà khoa học thuộc Abbott Laboratories (Mỹ) đã phát hiện ra chủng mới của virus HIV gây suy giảm hệ miễn dịch ở người.