chiếc ấn cổ

  • Chiếc vòng tay cổ nhất thế giới Chiếc vòng tay cổ nhất thế giới
    Một chiếc vòng tay bằng đá xanh vừa được tìm thấy và được cho là chiếc vòng cổ nhất trong lịch sử với niên đại lên tới 40.000 năm tuổi.