chiếc búa

  • Video: Búa của Thor nặng ngần nào? Video: Búa của Thor nặng ngần nào?
    Bảo bối quí nhất của thần Thor là chiếc búa sét Mjollnir, khi phóng ra sẽ tạo sấm sét. Nhưng không phải ai cũng biết chiếc búa đó nặng bao nhiêu?