chiếc giỏ

  • Tháp thu nước sạch Tháp thu nước sạch
    Thiết bị này có vẻ bề ngoài như một chiếc giỏ hoa xinh xắn làm bằng tre, cao 9,2m. Nó được dùng để thu nhận và cung cấp nước sạch cho các khu vực kém phát triển.
  • Mục đích ít ai biết của tục thụ táng trên cây Mục đích ít ai biết của tục thụ táng trên cây
    Ở Tây Tạng, thụ táng (lộ thiên táng) là nghi thức mai táng phổ biến nhất. Trong rừng, trên mỗi cây treo đầy những chiếc giỏ và thùng gỗ chứa thi thể.