chim chích

  • Những loài động vật trở về từ cõi chết Những loài động vật trở về từ cõi chết
    Chuột đá Lào, chim chích sậy mỏ lớn, lợn cỏ Chaco… được gọi chung là Lazarus - những loài động vật bị cho là đã tuyệt chủng, thậm chí là từ hàng triệu năm trước, bỗng nhiên xuất hiện trở lại.
  • 10 loài động vật mới được phát hiện 10 loài động vật mới được phát hiện
    Nhện hổ, chim chích Campuchia hay cá mập Epaulette là những loài động vật mới được phát hiện trong những năm gần đây dù chúng tồn tại lâu nay trên thế giới.