chim hoang dã

  • Chim nhà dạy chim rừng... nói tiếng Anh Chim nhà dạy chim rừng... nói tiếng Anh
    Nhiều nơi tại Australia được báo cáo về nhưng tiếng trò chuyện kỳ lạ, vô nghĩa trên ngọn cây bằng tiếng Anh. Điều này nghe có vẻ bí ẩn nhưng lại được lí giải rất đơn giản.