chip siêu nhỏ

  • Chip tự định vị Chip tự định vị
    Các chuyên gia Mỹ vừa giới thiệu một dòng chip mới có khả năng tự định vị mà không cần sự hỗ trợ của các hệ thống vệ tinh phức tạp.
  • Nga phát triển chuột máy để chống khủng bố Nga phát triển chuột máy để chống khủng bố
    Bằng cách cấy chip siêu nhỏ vào não chuột, các nhà khoa học Nga đang tìm cách tạo ra một cỗ máy có thể xâm nhập vào các sơ sở kiên cố nhất và đánh hơi chất nổ.