chuyển động của trái đất

  • Vì sao có hiện tượng ngày và đêm? Vì sao có hiện tượng ngày và đêm?
    Hình khối cầu của Trái đất luôn được Mặt trời chiếu sáng một nửa, vì thế đã sinh ra ngày và đêm, do Trái đất tự quay quanh trục, nên mọi nơi bề mặt của Trái Đất đều lần lượt được mặt trời chiếu sáng.