concord C1 Quantum Gravity Tourbillon

  • Trọng lực, lực hấp dẫn và những điều chúng ta vẫn lầm tưởng Trọng lực, lực hấp dẫn và những điều chúng ta vẫn lầm tưởng
    Chúng ta vẫn biết rằng, gravity là lực hấp dẫn, nó giúp cho mọi thứ gắn chặt với mặt đất. Tuy nhiên, đó chỉ là một lý thuyết. Còn các cách giải thích khác thì sao?
  • Thuyết Big Bang có thể sai Thuyết Big Bang có thể sai
    Sự khởi đầu của vũ trụ có thể không phải từ vụ nổ Big Bang như chúng ta vẫn nghĩ lâu nay, mà lại giống quá trình nước đóng băng, một nhóm nhà vật lý học ở ĐH Melbourne và ĐH RMIT cho biết. Họ cho biết bằng cách tìm hiểu những vết nứt và kẽ hở trên các loại tinh thể - trong đó có băng - thì cách hiểu của chúng t