dây dẫn

  • Đức phát minh hệ thống truyền điện không dây dẫn Đức phát minh hệ thống truyền điện không dây dẫn
    Các nhà khoa học đến từ Viện nghiên cứu Fraunhofer của Đức vừa giới thiệu một phương pháp mới cho phép truyền điện năng không cần dây dẫn trong khoảng cách ngắn. Công trình của các nhà khoa học Đức nói trên được sáng lập trên sự tương tác của từ trường.