dây rốn

  • Chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh Chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh
    Chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh tại các gia đình nhất là các kỹ năng, biện pháp xử lý các trường hợp rốn không khô, rốn rỉ máu và có mùi hôi... là việc các mẹ cần để ý để giúp bé khỏe mạnh.