dãy trường sơn

  • Phục hồi rừng Trường Sơn Phục hồi rừng Trường Sơn
    Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa khởi động chương trình phục hồi rừng ở dãy Trường Sơn, khu vực biên giới Lào và Việt Nam.
  • Phát hiện loài dơi mới tại rừng Trường Sơn Phát hiện loài dơi mới tại rừng Trường Sơn
    Các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đối tác vừa phát hiện ra một loài dơi ở khu vực rừng Trường Sơn, đặt tên là Dơi lông xù Đông Dương.