dạng sự sống mới

  • Phát hiện sự sống kỳ lạ dưới băng Nam Cực Phát hiện sự sống kỳ lạ dưới băng Nam Cực
    Sau hơn một thập kỷ khoan thăm dò gián đoạn, các nhà nghiên cứu nước này rốt cuộc đã có thể xuyên thủng lớp vỏ đông cứng của Nam Cực vào năm ngoái và thu thập các mẫu nước từ hồ Vostok.