dải giấy thử nghiệm

  • Có một nhà khoa học vô cùng trẻ tuổi Có một nhà khoa học vô cùng trẻ tuổi
    Điều xôn xao thứ nhất vì em còn rất trẻ, sinh năm 1997, nghĩa là năm nay mới vừa đúng 21 tuổi mà thông thường thì phải còn một năm nữa mới hoàn tất đại học.