dải hội tụ nhiệt đới liên hành tinh

  • Vì sao bão số 6 liên tục mạnh lên, di chuyển khó lường? Vì sao bão số 6 liên tục mạnh lên, di chuyển khó lường?
    Sau hơn 2 ngày mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, bão số 6 (Nakri) được dự báo chuyển hướng, tiến gần đất liền với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 và có thể đạt cường độ mạnh nhất lên cấp 12, giật cấp 15.