dữ liệu

  • 8 phát minh vĩ đại từng bị coi thường 8 phát minh vĩ đại từng bị coi thường
    Không ai có thể phủ nhận tính năng của ti vi, bóng đèn, ô tô hay máy tính..., tuy nhiên, các nhà khoa học từng nhận định sai lầm về vai trò và tầm quan trọng của chúng.
  • Hộp đen máy bay là gì? Hộp đen máy bay là gì?
    Hộp đen là một máy ghi tự động mà các máy bay khi bay đều phải có. Nó cho phép phát hiện được nguyên nhân trong trường hợp gặp tai nạn.